Šīs nedēļas lielākais individuālais ziedojums

50

Ziedotājs: Valts Vīze

Devīgākās fakultātes šonedēļ

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte (1)

50€

Atbalsts zvaigžņu globusa restaurācijai

Atbalsts zvaigžņu globusa restaurācijai

446€ no 3 000€ jau saziedoti

No mecenāta ziedotajiem līdzekļiem netiek ieturēti administratīvie izdevumi LU fondam

Maksājuma veids:

Ziedojuma summa: €

Izvēlēties maksājuma veidu

LU fakultāte, kuru pārstāvat: *

Personīgā informācija

Ievadiet personas kodu, ja vēlaties saņemt nodokļu atlaidi

Ziedojuma apmērs 20€

Atbalsti sirdij tuvāko!

Visas kampaņas

  • Atbalsts jaunajiem LU pētniekiem
  • LU Botāniskā dārza labiekārtošana
  • Atbalsts Temīdas statujas izveidei
  • Kristīnes Krūmas piemiņas stipendija
  • Atbalsts Latvijas Universitātes basketbola sistēmai
  • Atbalsts LU studentu Biznesa inkubatora 8. sezonai

Mecenāta ieguvumi

Nodokļu atlaides

Latvijā

Pasaulē

Latvijā

Uzņēmumiem

Likumā ir noteikts nodokļa atvieglojums ziedotājiem (likuma 12.pants), kuru var piemērot nodokļa maksātājs, kas ziedo sabiedriskā labuma organizācijai. Nodokļa maksātājs var izvēlēties vienu no šādiem atvieglojumiem:

  • I Neiekļaut taksācijas perioda ar nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā piecu procentu apmērā no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem;
  • II Neiekļaut taksācijas perioda ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā divus procentus no iepriekšējā pārskata gada kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, no kuras samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi;
  • Samazināt taksācijas periodā par pārskata gadā aprēķinātajām dividendēm aprēķināto uzņēmuma ienākuma nodokli par 75 procentiem no ziedotās summas, nepārsniedzot 20 procentus no aprēķinātās uzņēmumu ienākuma nodokļa summas par aprēķinātājām dividendēm.

Ierobežojums, kas minēts I, II vai III punktā attiecas uz pārskata gadā veikto ziedojumu kopsummu.

Fiziskām personām

Nodokļu atlaides fiziskām personām saskaņā ar likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 10.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma tiek atskaitīti šādi maksātāja izdevumi: summas, kas ziedojuma vai dāvinājuma veidā nodotas Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu.

Pasaulē

ASV

Friends of the University of Latvia

Labdarības fonds “Friends of the University of Latvia” (501 (c) (3) charity) ir LU fonda partnerorganizācija, kas dibināta 2012. gadā pēc Džona Dž. Medvecka iniciatīvas. Ziedojot šim fondam, ASV pilsoņi var saņemt nodokļu atlaides.  

Valdes priekšsēdis Mārtiņš Andersons

+1 415.617.9959 |  tikunta@yahoo.com

Valdes locekļi – Roberts Blumbergs, Guna S. Mundheim, Vaira I. Pelēķis-Christopher, Andris Ramāns un Pīters A. Ragaušs ar prieku pastāstīs par ziedošanas iespējām.

REKVIZĪTI

Bank name: JPMorgan Chase Bank, N.A.
Account title: Friends of the University of Latvia
Account number: 118730060
Routing number: 322271627
SWIFT: CHASUS33

ČEKI

Izrakstīt: "Friends of the University of Latvia".
Sūtīt:
Mr. Peter A. Ragauss
2120 Troon Road, Houston,
Texas 77019
USA

Uzziniet vairāk:  www.friendslu.com

"Friends of the University of Latvia" apliecinājums par labdarības organizācijas statusa iegūšanu >>


Kanādā

(Kanādas dolāru (CAD) konts)

BENEFICIARY:
University of Latvia Foundation
Latvian Credit Union Limited
4 Credit Union Drive
Toronto, Ontario
Canada M4A 2N8
A/C number: 19682-0617 0650500

BENEFICIARY BANK:
The Toronto-Dominion Bank
2 St. Clair A venue East
Toronto, Ontario
Canada M4T 2V4
Bank ID: 004-19682
Swift Address: TD International Centre,
Toronto: TDOMCATTTOR

***

(ASV dolāru (USD) konts)

BENEFICIARY:
University of Latvia Foundation
Latvian Credit Union Limited
4Credit Union Drive
Toronto, Ontario
Canada M4A 2N8
AC Number: 19682-0617 7303445

BENEFICIARY BANK:
The Toronto-Dominion Bank
2 St. Clair A venue East
Toronto, Ontario
Canada M4T 2V4
Bank ID: 004-19682
Swift Address: TD International Centre, Toronto:
TDOMCATTTOR


Austrālijā

(Austrālijas dolāru (AUD) konts)

Latvijas Universitates fonds

BSB Number: 704-235
Member number: 93238
Account number: 00017442
Dnister Ukrainian Credit Co-operative Ltd