Šīs nedēļas lielākais individuālais ziedojums

40

Ziedotājs: Ilva Cinīte

Devīgākās fakultātes šonedēļ

Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte (1)

40€

Cita augstskola (1)

20€

Ķīmijas fakultāte (1)

10€

Atbalsts zvaigžņu globusa restaurācijai

Atbalsts zvaigžņu globusa restaurācijai

70€ no 3 000€ jau saziedoti

No mecenāta ziedotajiem līdzekļiem netiek ieturēti administratīvie izdevumi LU fondam

Maksājuma veids:

Ziedojuma summa: €

Izvēlēties maksājuma veidu

Fakultāte: *

Personīgā informācija

Ievadiet personas kodu, ja vēlaties saņemt nodokļu atlaidi

Ziedojuma apmērs 20€

Atbalsti sirdij tuvāko!

Visas kampaņas

  • Atbalsts jaunajiem LU pētniekiem
  • LATVIJAS UNIVERSITĀTES RAKSTU MĀJA UN AKADĒMISKAIS LAUKUMS
  • LU Botāniskā dārza labiekārtošana
  • Atbalsts LU Absolventu takai
  • Atbalsts Temīdas statujas izveidei
  • LU Filantropijas nams

Mecenāta ieguvumi

Nodokļu atlaides

Latvijā

Amerikas Savienotajās Valstīs

Latvijā

Uzņēmumiem

Likumā ir noteikts nodokļa atvieglojums ziedotājiem (likuma 12.pants), kuru var piemērot nodokļa maksātājs, kas ziedo sabiedriskā labuma organizācijai. Nodokļa maksātājs var izvēlēties vienu no šādiem atvieglojumiem:

  • I Neiekļaut taksācijas perioda ar nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā piecu procentu apmērā no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem;
  • II Neiekļaut taksācijas perioda ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā divus procentus no iepriekšējā pārskata gada kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, no kuras samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi;
  • Samazināt taksācijas periodā par pārskata gadā aprēķinātajām dividendēm aprēķināto uzņēmuma ienākuma nodokli par 75 procentiem no ziedotās summas, nepārsniedzot 20 procentus no aprēķinātās uzņēmumu ienākuma nodokļa summas par aprēķinātājām dividendēm.

Ierobežojums, kas minēts I, II vai III punktā attiecas uz pārskata gadā veikto ziedojumu kopsummu.

Fiziskām personām

Nodokļu atlaides fiziskām personām saskaņā ar likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 10.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma tiek atskaitīti šādi maksātāja izdevumi: summas, kas ziedojuma vai dāvinājuma veidā nodotas Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu.

Amerikas Savienotajās Valstīs

Friends of the University of Latvia (FULV)

Labdarības fonds “Friends of the University of Latvia” (501 (c) (3) charity) ir LU fonda partnerorganizācija, kas dibināta 2012. gadā pēc Džona Dž. Medvecka iniciatīvas. Fonds apvieno latviešu izcelsmes ASV pilsoņus – Latvijas Universitātes atbalstītājus. Fonda pamatuzdevums ir nodrošināt spožāku nākotni Latvijas izglītībai. Galvenie atbalsta virzieni – stipendijas talantīgiem studentiem, mācību un pētniecības vides attīstības projekti, kā arī rekonstrukcijas un infrastruktūras uzlabošanas projekti. Ziedojot šim fondam, ASV pilsoņi var saņemt nodokļu atlaides.  

Valdes priekšsēdis Mārtiņš Andersons

+1 415.617.9959 |  tikunta@yahoo.com

Valdes locekļi – Roberts Blumbergs, Guna S. Mundheim, Vaira I. Pelēķis-Christopher, Andris Ramāns un Pīters A. Ragaušs ar prieku pastāstīs par ziedošanas iespējām.

 

REKVIZĪTI

Bank name: JPMorgan Chase Bank, N.A.
Account title: Friends of the University of Latvia
Account number: 118730060
Routing number: 322271627
SWIFT: CHASUS33

ČEKI

Izrakstīt: "Friends of the University of Latvia".

Sūtīt:

Mr. Peter A. Ragauss
2120 Troon Road, Houston,
Texas 77019
USA

Uzziniet vairāk:  www.friendslu.com