Šīs nedēļas lielākais individuālais ziedojums

108

Ziedotājs: Anonīmi

Devīgākās fakultātes šonedēļ

Datorikas fakultāte (1)

108€

Medicīnas fakultāte (1)

20€

Cita augstskola (1)

10€

Akadēmiskā centra attīstības projekts

Akadēmiskā centra attīstības projekts

6 690€ no 60 000€ jau saziedoti

No mecenāta ziedotajiem līdzekļiem netiek ieturēti administratīvie izdevumi LU fondam

Maksājuma veids:

Ziedojuma summa: €

Izvēlēties maksājuma veidu

LU fakultāte, kuru pārstāvat: *

Personīgā informācija

Ievadiet personas kodu, ja vēlaties saņemt nodokļu atlaidi

Noteikumi

Ziedojuma apmērs 50€

Aicinām ziedot akadēmiskā centra attīstības projektam!

Latvijas Universitātes vēsturē viens no vērienīgākajiem projektiem ir jaunā LU akadēmiskā centra izveide Torņakalnā. Šobrīd aktīvi tiek apdzīvotas pirmās divas ēkas: Dabas māja un Zinātņu māja. Beidzamo gadu laikā teritorija ir palielinājusies uz pusi no sākumā plānotā, līdz ar to ir nepieciešama jauna vīzija Latvijas Universitātes akadēmiskā centra plānojumam, kas ietver sevī vizuālā koncepta (teritorijas plānojums, ēku apjomi, fasāžu principi) izstrādi ar 6 jauno ēku kopējo lietderīgo platību 46 000 m2, 760 auto novietnēm, ar prognozējamām izmaksām 72 miljonu eiro apmērā.

Arhitektūras projekta rezultātā būs vienots Campus tēls kā ilgtspējīgs projekts.

Kopā nepieciešamais atbalsts: 60 000 Eiro.

Atbalsti sirdij tuvāko!

Visas kampaņas

  • Ziedojumu vākšana stipendijai „Ceļamaize”
  • Atbalsts zvaigžņu globusa restaurācijai
  • LU Botāniskā dārza labiekārtošana
  • Atbalsts Temīdas statujas izveidei
  • Kristīnes Krūmas piemiņas stipendija
  • Atbalsts LU studentu Biznesa inkubatora 8. sezonai
  • Atbalsts Latvijas Universitātes basketbola sistēmai

Mecenāta ieguvumi

Nodokļu atlaides

Latvijā

Pasaulē

Latvijā

Uzņēmumiem

Likumā ir noteikts nodokļa atvieglojums ziedotājiem (likuma 12.pants), kuru var piemērot nodokļa maksātājs, kas ziedo sabiedriskā labuma organizācijai. Nodokļa maksātājs var izvēlēties vienu no šādiem atvieglojumiem:
  • I Neiekļaut taksācijas perioda ar nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā piecu procentu apmērā no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem;
  • II Neiekļaut taksācijas perioda ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā divus procentus no iepriekšējā pārskata gada kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, no kuras samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi;
  • III Samazināt taksācijas periodā par pārskata gadā aprēķinātajām dividendēm aprēķināto uzņēmuma ienākuma nodokli par 85 procentiem no ziedotās summas, nepārsniedzot 30 procentus no aprēķinātās uzņēmumu ienākuma nodokļa summas par aprēķinātājām dividendēm.
Ierobežojums, kas minēts I, II vai III punktā attiecas uz pārskata gadā veikto ziedojumu kopsummu.

Fiziskām personām

Nodokļu atlaides fiziskām personām saskaņā ar likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 10.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma tiek atskaitīti šādi maksātāja izdevumi: summas, kas ziedojuma vai dāvinājuma veidā nodotas Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu.

Pasaulē

ASV

Friends of the University of Latvia Labdarības fonds “Friends of the University of Latvia” (501 (c) (3) charity) ir LU fonda partnerorganizācija, kas dibināta 2012. gadā pēc Džona Dž. Medvecka iniciatīvas. Ziedojot šim fondam, ASV pilsoņi var saņemt nodokļu atlaides. Valdes priekšsēdis Mārtiņš Andersons +1 415.617.9959 |  tikunta@yahoo.com Valdes locekļi – Roberts Blumbergs, Guna S. Mundheim, Vaira I. Pelēķis-Christopher, Andris Ramāns un Pīters A. Ragaušs ar prieku pastāstīs par ziedošanas iespējām. REKVIZĪTI Bank name: JPMorgan Chase Bank, N.A. Account title: Friends of the University of Latvia Account number: 118730060 Routing number: 322271627 SWIFT: CHASUS33 ČEKI Izrakstīt: "Friends of the University of Latvia". Sūtīt: Mr. Peter A. Ragauss 2120 Troon Road, Houston, Texas 77019 USA Uzziniet vairāk:  www.friendslu.com "Friends of the University of Latvia" apliecinājums par labdarības organizācijas statusa iegūšanu >>

Kanādā

(Kanādas dolāru (CAD) konts)
BENEFICIARY: University of Latvia Foundation Latvian Credit Union Limited 4 Credit Union Drive Toronto, Ontario Canada M4A 2N8 A/C number: 19682-0617 0650500 BENEFICIARY BANK: The Toronto-Dominion Bank 2 St. Clair A venue East Toronto, Ontario Canada M4T 2V4 Bank ID: 004-19682 Swift Address: TD International Centre, Toronto: TDOMCATTTOR ***
(ASV dolāru (USD) konts)
BENEFICIARY: University of Latvia Foundation Latvian Credit Union Limited 4Credit Union Drive Toronto, Ontario Canada M4A 2N8 AC Number: 19682-0617 7303445 BENEFICIARY BANK: The Toronto-Dominion Bank 2 St. Clair A venue East Toronto, Ontario Canada M4T 2V4 Bank ID: 004-19682 Swift Address: TD International Centre, Toronto: TDOMCATTTOR

Austrālijā

(Austrālijas dolāru (AUD) konts) Latvijas Universitates fonds BSB Number: 704-235 Member number: 93238 Account number: 00017442 Dnister Ukrainian Credit Co-operative Ltd