Šīs nedēļas lielākais individuālais ziedojums

10€

Ziedotājs: Pēteris Jurčenko

Devīgākās fakultātes šonedēļ

Fizikas un matemātikas fakultāte (1)

10€

Atbalsts Absolventu takai

Atbalsts Absolventu takai

8 133€ no 15 000€ jau saziedoti

No mecenāta ziedotajiem līdzekļiem netiek ieturēti administratīvie izdevumi LU fondam.

Maksājuma veids:

Jūsu izvēlētā summa: €

Izvēlēties maksājuma veidu
Personīgā informācija

Ievadiet personas kodu, ja vēlaties saņemt nodokļu atlaidi

Fakultāte: *

Ziedojuma apmērs 10€

Atbalsti sirdij tuvāko!

Visas kampaņas

  • Ziedojumu vākšana stipendijai “Ceļamaize”
  • Atbalsts Latvijas Jaunajiem pētniekiem
  • Atbalsts Latvijas Universitātes basketbola sistēmai
  • Kristīnes Krūmas piemiņas stipendija
  • LATVIJAS UNIVERSITĀTES RAKSTU MĀJA UN AKADĒMISKAIS LAUKUMS

Mecenāta ieguvumi

Nodokļu atlaides

Latvijā

Amerikas Savienotajās Valstīs

Latvijā

Uzņēmumiem

Nodokļu atlaides ziedotājiem saskaņā ar likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 20.1 pantu - 85% apmērā no atbalsta summas.

Fiziskām personām

Nodokļu atlaides fiziskām personām saskaņā ar likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 10.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma tiek atskaitīti šādi maksātāja izdevumi: summas, kas ziedojuma vai dāvinājuma veidā nodotas Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu.

Amerikas Savienotajās Valstīs

“Friends of the University of Latvia” ir organizācija (501 (c) (3) charity), kurai ziedojot ASV pilsoņi var saņemt nodokļu atlaides. Valdes priekšsēdis Roberts Blumbergs ar prieku pastātīs par ziedošanas iespējām. E-pasts: Rob@johnsonblumberg.com