Šīs nedēļas lielākais individuālais ziedojums

30

Ziedotājs: indrikis muiznieks

Devīgākās fakultātes šonedēļ

Bioloģijas fakultāte (1)

30€

Atbalsts Absolventu takai: I kārta (15 000 €), II kārta (30 000 €)

Atbalsts Absolventu takai: I kārta (15 000 €), II kārta (30 000 €)

11 840€ no 15 000€ jau saziedoti

No mecenāta ziedotajiem līdzekļiem netiek ieturēti administratīvie izdevumi LU fondam.

Maksājuma veids:

Jūsu izvēlētā summa: €

Izvēlēties maksājuma veidu
Personīgā informācija

Ievadiet personas kodu, ja vēlaties saņemt nodokļu atlaidi

Fakultāte: *

Ziedojuma apmērs 10€

Atbalsti sirdij tuvāko!

Visas kampaņas

  • Ziedojumu vākšana stipendijai “Ceļamaize”
  • Atbalsts Latvijas Jaunajiem pētniekiem
  • Atbalsts Latvijas Universitātes basketbola sistēmai
  • Kristīnes Krūmas piemiņas stipendija
  • LATVIJAS UNIVERSITĀTES RAKSTU MĀJA UN AKADĒMISKAIS LAUKUMS

Mecenāta ieguvumi

Nodokļu atlaides

Latvijā

Amerikas Savienotajās Valstīs

Latvijā

Uzņēmumiem

Likumā ir noteikts nodokļa atvieglojums ziedotājiem (likuma 12.pants), kuru var piemērot nodokļa maksātājs, kas ziedo sabiedriskā labuma organizācijai. Nodokļa maksātājs var izvēlēties vienu no šādiem atvieglojumiem:
  • I Neiekļaut taksācijas perioda ar nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā piecu procentu apmērā no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem;
  • II Neiekļaut taksācijas perioda ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā divus procentus no iepriekšējā pārskata gada kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, no kuras samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi;
  • III Sākot ar 2019. gadu, samazināt taksācijas periodā par pārskata gadā aprēķinātajām dividendēm aprēķināto uzņēmuma ienākuma nodokli par 75 procentiem no ziedotās summas, nepārsniedzot 20 procentus no aprēķinātās uzņēmumu ienākuma nodokļa summas par aprēķinātājām dividendēm.
Ierobežojums, kas minēts I, II vai III punktā attiecas uz pārskata gadā veikto ziedojumu kopsummu.

Fiziskām personām

Nodokļu atlaides fiziskām personām saskaņā ar likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 10.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma tiek atskaitīti šādi maksātāja izdevumi: summas, kas ziedojuma vai dāvinājuma veidā nodotas Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu.

Amerikas Savienotajās Valstīs

“Friends of the University of Latvia” ir organizācija (501 (c) (3) charity), kurai ziedojot ASV pilsoņi var saņemt nodokļu atlaides. Valdes priekšsēdis Roberts Blumbergs ar prieku pastātīs par ziedošanas iespējām. E-pasts: Rob@johnsonblumberg.com