Ziedojumu vākšana fizikas doktora Kaspara Ērgļa piemiņas stipendijai

Ziedojumu vākšana fizikas doktora Kaspara Ērgļa piemiņas stipendijai

Ziedojumu vākšana fizikas doktora Kaspara Ērgļa piemiņas stipendijai

2 600€ no 3 500€ jau saziedoti

No mecenāta ziedotajiem līdzekļiem netiek ieturēti administratīvie izdevumi LU fondam.

Maksājuma veids:

Jūsu izvēlētā summa: €

Izvēlēties maksājuma veidu
Personīgā informācija

Ievadiet personas kodu, ja vēlaties saņemt nodokļu atlaidi

Fakultāte: *

Ziedojuma apmērs 10€

Pieminot talantīgo fizikas doktoru Kasparu Ērgli, kura dzīves gājums pāragri aprāvās 2018. gadā, tiek aicināts ziedot viņa vārdā nosauktai stipendijai. Plānots stipendiju katru gadu piešķirt vienam Fizikas bakalaura programmas absolventam par izcilāko eksperimentālo noslēguma darbu.

Kaspars Ērglis uzauga Jēkabpils puses Salas ciemā un jau bērnībā interesējās par elektroniku, fiziku, matemātiku. Daudz ko apguva jau bērnībā pašmācības ceļā tik profesionāli, ka spēja visam ciemam veikt augstas klases sadzīves tehnikas un elektronikas remontdarbus. Vēlāk studējis Latvijas Universitātes “fizmatos”, 2010. gadā aizstāvot doktora disertāciju par tēmu “Lokanu magnētisku mikrostīgu īpašību un kustības eksperimentāli pētījumi”. Kaspars bija zinātnieks un savas unikālās prasmes savienot fizikas pasauli ar elektronikas iespējām lika lietā, veidojot pasaules klases eksperimentus Latvijas Universitātē, Magnētisku mīkstu materiālu laboratorijā. Kopā ar profesoru Andreju Cēberu veiktais pētījums 2016. gadā saņēma Latvijas Zinātņu akadēmijas balvu kā viens no gada sasniegumiem Latvijas zinātnē. Kasparam patika izaicinājumi, viņu interesēja noskaidrot lietu būtību, pašam atrast ceļu, būvēt un programmēt. Kaspars ar savu zinātkāri un spēju iedziļināties un izprast pat sarežģītākās lietas bija un vienmēr paliks lielisks piemērs kolēģiem un studentiem.

 

Dr.phys. Kaspars Ērglis Honorary Scholarship

To commemorate the talented doctor of physics Kaspars Ērglis, who passed away in 2018 after a sudden and serious illness, we invite people to donate to a scholarship named after him. A scholarship is planned to be awarded annually to one graduate of the Bachelor of Physics programme for the most excellent experimental thesis.

Kaspars Ērglis grew up in the Sala village, near Jēkabpils and as a child was interested in electronics, physics, mathematics. Already then in a self-instruction manner he learned to master these things so professionally, that he was able to fix household appliances and electronics for the whole village. Later he studied in “fizmati” (Faculty of Physics, Mathematics and Optometry) of the University of Latvia, defending the doctoral thesis on the topic “Experimental study of properties and motion of flexible magnetic microfilaments” in 2010. Kaspars was a scientist and used his unique skills to combine the world of physics with electronics in order to create world-class experiments at the University of Latvia, Laboratory of Magnetic Soft Materials. In 2016, a study he performed together with Professor Andrejs Cēbers received the Latvian Academy of Sciences Award as one of the achievements of the year in Latvian science. He liked challenges, he was interested in clarifying the nature of things, finding his own way, building and programming. With his curiosity and ability to go into the details of complicated things, Kaspars was and will always remain a great example for colleagues and students.

 

Ikviens ziedojums ir svarīgs!

Paldies ziedotājiem!

 • Paul Janmey cita-augstskola
 • Guntars Kitenbergs fmf
 • Andrejs Cebers fmf
 • indrikis muiznieks bf
 • Gints Stočka df
 • Iraida fmf
 • Jānis Virbulis fmf
 • Mihails Scepanskis fmf
 • Antons Baronovs fmf
 • Kaspars Ērglis fmf
 • Jānis ALNIS fmf
 • Jānls Alnis fmf
 • Vjačeslavs Kaščejevs fmf
 • Reinis Ignatans fmf
 • Vilnis fmf
 • Ieva Lūse fmf
 • Ārija Deme fmf
 • Andris P fmf
 • Andris Bērziņš fmf
 • Māra fmf
 • un 17 anonīmi ziedotāji
Show all donors Skatīt visus ziedotājus