Stipendija sekmīgākajam Optometrijas un redzes zinātnes maģistrantūras studentam

Stipendija sekmīgākajam Optometrijas un redzes zinātnes maģistrantūras studentam

Stipendija sekmīgākajam Optometrijas un redzes zinātnes maģistrantūras studentam

2.060€ no 3.000€ jau saziedoti

No mecenāta ziedotajiem līdzekļiem netiek ieturēti administratīvie izdevumi LU fondam

Maksājuma veids:

Ziedojuma summa: €

Izvēlēties maksājuma veidu
Personīgā informācija

Nodibinājums "Latvijas Universitātes fonds"

Reģ. Nr. 40003412490

Vaļņu iela 10-2, Rīga, Latvija, LV-1050

Ziedojuma apmērs 70,00€

Kļūda: Jums jāpiekrīt privātuma politikai.

Kļūda: Jums ir jāpiekrīt ziedojuma noteikumiem un ziedošanas atgriešanas/ atmaksas nosacījumiem.

MasterCard, Visa logotipi

Droši pirkumi internetā ar Mastercard un Visa

LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes (FMOF) paspārnē kopš pagājuša gadsimta 90-to gadu sākuma atrodas Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa. Pašlaik tā ir vienīgā vieta, kur Baltijas valstīs ir iespējams studēt optometriju kā bakalaura, tā maģistra studiju līmenī. Viens no unikālās studiju programmas pamatlicējiem bija prof. Ivars Lācis.

Studiju procesā tiek iegūtas redzes zinātnē un primārās redzes aprūpes mūsdienu problemātikā balstītas teorētiskās un praktiskās zināšanas. Profesionālo maģistra grādu klīniskajā optometrijā un profesionālo kvalifikāciju “Optometrists” ik gadu iegūst 15 jaunie speciālisti.

Vairāk informācijas
 • >

Ikviens ziedojums ir svarīgs!

Paldies ziedotājiem!

 • Anete Anete FMOF
 • Līga ZARIŅA DF
 • Anonīms FMOF
 • Girts Rungainis FMOF
 • Anonīms FMOF
 • Uldis Kondratovičs BF
 • Mārcis Auziņš FMOF
 • Anonīms BVEF
 • Ojars Judrups FMOF
 • Anonīms FMOF
 • Iraida Iraida FMOF
 • Ivars Lācis FMOF
 • Anete Anete FMOF
 • Aiga Svede FMOF
 • Aija Muceniece FMOF
 • VITOLDS GRABOVSKIS FMOF
 • Lāsma Bogdanova FMOF
 • Gundega Karitāne FMOF
 • Gunta Krūmiņa FMOF
 • Anonīms FMOF
 • Anonīms FMOF
 • Anonīms FMOF
 • Juris Pūce PPMF
 • Pēteris Cikmačs FMOF
 • Jānis Dzenis FMOF
 • Varis Karitans FMOF
 • Skaidrite Purvina FMOF
 • K.Panke, B.Zutere, K.Mackare (ex.Pozņaka), E.Gulbinska, A.Matjušenko, K.Meļķe, J.Bulkina (ex.Grečenkova), A.Dorofejeva, Ž.Branta (ex.Lulle), O.Daņiļenko, L.Strautiņa, K. Lūciņa (ex.Ozola), E. Dambīte (ex.Zimaša), D.Bērziņa, D.Dorša (ex.Bete), A.Austruma(ex.Frišenbrūdere), A.Strode, E.Žiba, L.Lastmane (ex. Broka), L.Ārente, A.Kiršteine, N.Čepelova (ex.Davidenko), K.Buile, M.Zirdziņa K.Panke, B.Zutere, K.Mackare (ex.Pozņaka), E.Gulbinska, A.Matjušenko, K.Meļķe, J.Bulkina (ex.Grečenkova), A.Dorofejeva, Ž.Branta (ex.Lulle), O.Daņiļenko, L.Strautiņa, K. Lūciņa (ex.Ozola), E. Dambīte (ex.Zimaša), D.Bērziņa, D.Dorša (ex.Bete), A.Austruma(ex.Frišenbrūdere), A.Strode, E.Žiba, L.Lastmane (ex. Broka), L.Ārente, A.Kiršteine, N.Čepelova (ex.Davidenko), K.Buile, M.Zirdziņa FMOF
 • Evita Kassaliete FMOF
 • Anonīms FMOF
 • Visvaldis Visvaldis FMOF
 • Gatis Kokins FMOF