Stipendija sekmīgākajam Optometrijas un redzes zinātnes maģistrantūras studentam

Stipendija sekmīgākajam Optometrijas un redzes zinātnes maģistrantūras studentam

Stipendija sekmīgākajam Optometrijas un redzes zinātnes maģistrantūras studentam

2 220€ no 3 000€ jau saziedoti

No mecenāta ziedotajiem līdzekļiem netiek ieturēti administratīvie izdevumi LU fondam

Maksājuma veids:

Ziedojuma summa: €

Izvēlēties maksājuma veidu

LU fakultāte, kuru pārstāvat: *

Personīgā informācija

Ievadiet personas kodu, ja vēlaties saņemt nodokļu atlaidi

Ziedojuma apmērs 70€

LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes (FMOF) paspārnē kopš pagājuša gadsimta 90-to gadu sākuma atrodas Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa. Pašlaik tā ir vienīgā vieta, kur Baltijas valstīs ir iespējams studēt optometriju kā bakalaura, tā maģistra studiju līmenī. Viens no unikālās studiju programmas pamatlicējiem bija prof. Ivars Lācis.

Studiju procesā tiek iegūtas redzes zinātnē un primārās redzes aprūpes mūsdienu problemātikā balstītas teorētiskās un praktiskās zināšanas. Profesionālo maģistra grādu klīniskajā optometrijā un profesionālo kvalifikāciju “Optometrists” ik gadu iegūst 15 jaunie speciālisti.

Vairāk informācijas
 • Optometrijas studijas>

Ikviens ziedojums ir svarīgs!

Paldies ziedotājiem!

 • Anete FMOF
 • Anete FMOF
 • Aiga Svede FMOF
 • Aija Muceniece FMOF
 • Astra Alina Indra Ina Gržibovska FMOF
 • Līga ZARIŅA DF
 • VITOLDS GRABOVSKIS FMOF
 • Lāsma Bogdanova FMOF
 • Gundega Karitāne FMOF
 • Gunta Krūmiņa FMOF
 • Girts Rungainis FMOF
 • Juris Pūce PPMF
 • Pēteris Cikmačs FMOF
 • Uldis Kondratovičs BF
 • Jānis Dzenis FMOF
 • Mārcis Auziņš FMOF
 • Varis Karitans FMOF
 • Skaidrite Purvina FMOF
 • Ojars Judrups FMOF
 • 2013.g. OPTO BSP absolventi, 24 ziedotāji: K.Panke, B.Zutere, K.Mackare (ex.Pozņaka), E.Gulbinska, A.Matjušenko, K.Meļķe, J.Bulkina (ex.Grečenkova), A.Dorofejeva, Ž.Branta (ex.Lulle), O.Daņiļenko, L.Strautiņa, K. Lūciņa (ex.Ozola), E. Dambīte (ex.Zimaša), D.Bērziņa, D.Dorša (ex.Bete), A.Austruma(ex.Frišenbrūdere), A.Strode, E.Žiba, L.Lastmane (ex. Broka), L.Ārente, A.Kiršteine, N.Čepelova (ex.Davidenko), K.Buile, M.Zirdziņa OPTO BSP absolventi, 24 ziedotāji: K.Panke, B.Zutere, K.Mackare (ex.Pozņaka), E.Gulbinska, A.Matjušenko, K.Meļķe, J.Bulkina (ex.Grečenkova), A.Dorofejeva, Ž.Branta (ex.Lulle), O.Daņiļenko, L.Strautiņa, K. Lūciņa (ex.Ozola), E. Dambīte (ex.Zimaša), D.Bērziņa, D.Dorša (ex.Bete), A.Austruma(ex.Frišenbrūdere), A.Strode, E.Žiba, L.Lastmane (ex. Broka), L.Ārente, A.Kiršteine, N.Čepelova (ex.Davidenko), K.Buile, M.Zirdziņa FMOF
 • Evita Kassaliete FMOF
 • Visvaldis FMOF
 • Iraida FMOF
 • Ivars Lācis FMOF
 • Gatis Kokins FMOF
 • un 8 anonīmi ziedotāji
Rādīt visus ziedotājusSkatīt visus ziedotājus