Atbalsts padziļinātai matemātikas apguvei Latvijā

Atbalsts padziļinātai matemātikas apguvei Latvijā

0€ no 5.000€ jau saziedoti

No mecenāta ziedotajiem līdzekļiem netiek ieturēti administratīvie izdevumi LU fondam

Maksājuma veids:

Ziedojuma summa: €

Izvēlēties maksājuma veidu
Personīgā informācija

Nodibinājums "Latvijas Universitātes fonds"

Reģ. Nr. 40003412490

Vaļņu iela 10-2, Rīga, Latvija, LV-1050

Ziedojuma apmērs 20€

Kļūda: Jums jāpiekrīt privātuma politikai.

Kļūda: Jums ir jāpiekrīt ziedojuma noteikumiem un ziedošanas atgriešanas/ atmaksas nosacījumiem.

MasterCard, Visa logotipi

Droši pirkumi internetā ar Mastercard un Visa

Latvijas Universitātes A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) jau vairāk nekā 45 gadus koordinē plaši izvērstu un vispusīgi padziļinātu mācību darbu visas valsts mērogā, sākot jau ar jaunākajām klasēm. Ik gadu NMS rīkotajos konkursos un olimpiādes piedalās vairāk nekā 10 000 skolēnu no visas Latvijas.

Tā kā fundamentālas matemātikas zināšanas ir dabaszinātņu un informātikas sekmīgas apguves pamats, NMS darbība ir nozīmīga talantīgo jauniešu spēju attīstībā visās eksakto zinātņu jomās.

Daudzi skolēni, kas jaunākajās klasēs piedalās NMS rīkotajos neklātienes konkursos, vēlāk ar panākumiem aizstāv Latvijas godu starptautiskās sacensībās ne tikai matemātikā, bet arī fizikā, informātikā, ķīmijā un bioloģijā, kā arī kļūst par izciliem zinātniekiem.

NMS sagatavo un izdod mācību palīglīdzekļus padziļinātai matemātikas apguvei, ko pasniedz mācību gada beigās olimpiāžu un konkursu laureātiem kopā ar medaļām un diplomiem.

Ikviens ziedojums ir svarīgs!