Atbalsts Latvijas Jaunajiem pētniekiem

Atbalsts Latvijas Jaunajiem pētniekiem

Atbalsts jaunajiem pētniekiem

175€ no 2 200€ jau saziedoti

No mecenāta ziedotajiem līdzekļiem netiek ieturēti administratīvie izdevumi LU fondam.

Maksājuma veids:

Jūsu izvēlētā summa: €

Izvēlēties maksājuma veidu
Personīgā informācija

Ievadiet personas kodu, ja vēlaties saņemt nodokļu atlaidi

Fakultāte: *

Ziedojuma apmērs 10€

Šī kampaņa tiek organizēta ar mērķi sadarbībā ar LU Fondu izveidot stipendiju, lai atbalstītu Latvijas Jaunos pētniekus dažādās zinātnes nozarēs (eksaktās, humanitārās, sociālās) un veicinātu šo nozaru un ar tām saistītās zinātnes uzplaukumu.

To noteikti ir vērts atbalstīt, jo jebkurš ziedojums būs būtisks ieguldījums kāda jauna, zinātkāra un neatlaidīga jaunieša-pētnieka darbībai šobrīd un nākotnē. Atbalsta saņēmēji ir jaunieši, kuri jau sākuši savu līdzdalību labākas Latvijas veidošanā un attīstības veicināšanā nozarē, kas ir viņu aicinājums.

Ilze Elbere

A.Raistera stipendiāte 2016./2017. akad.gads

Ar lepnumu varu teikt, ka esmu jau četrkārtēja LU Fonda stipendiāte, un tieši tāpēc īpaši novērtēju šī atbalsta nozīmi manā dzīvē. Atkarībā no posma studijās un dzīvē šīm stipendijām ir bijusi dažāda nozīme – sākumā tā bija nepieciešama, lai varētu pilnvērtīgi pievērsties studijām un nezaudēt savu laiku darbā, kurš neļauj apmeklēt lekcijas vai liek pavadīt stundas bezmērķīgi stāvot pie veikala letes; vēlāk stipendija jau palīdzēja realizēt iespējas doties uz konferencēm un kursiem ārzemēs, lai gūtu zināšanas, kuras tālāk izmantot arī Latvijā.
http://www.fonds.lv/stipendiati/2016-2017/alfreda-raistera-stipendija/ilze-elbere/

Ikviens ziedojums ir svarīgs!

Paldies ziedotājiem!

  • Igors Gu vff
  • Inga Jonāne fmf
  • Vineta Blitsone vff
  • EDGARS DAUSKANS cita-augstskola
  • Pēteris Jurčenko fmf
  • un 6 anonīmi ziedotāji
Show all donors Skatīt visus ziedotājus