Atbalsts Latvijas jaunajiem pētniekiem

Atbalsts Latvijas jaunajiem pētniekiem

Atbalsts jaunajiem pētniekiem

1 872€ no 2 200€ jau saziedoti

No mecenāta ziedotajiem līdzekļiem netiek ieturēti administratīvie izdevumi LU fondam.

Maksājuma veids:

Jūsu izvēlētā summa: €

Izvēlēties maksājuma veidu
Personīgā informācija

Ievadiet personas kodu, ja vēlaties saņemt nodokļu atlaidi

Fakultāte: *

Ziedojuma apmērs 20€

Šis ir ieguldījums jaunu, zinātkāru un neatlaidīgu jauniešu-pētnieku darbībai šobrīd un nākotnē. Atbalsta saņēmēji būs LU studenti, kuri jau sākuši savu līdzdalību labākas Latvijas veidošanā un attīstības veicināšanā nozarē, kas ir viņu aicinājums.

Stipendijas mērķis ir atbalstīt Latvijas jaunos pētniekus eksakto, humanitāro un sociālo zinātņu jomā, lai veicinātu šo nozaru un ar tām saistītās zinātnes uzplaukumu.

Ilze Elbere

A.Raistera piemiņas stipendijas ieguvēja 2016./2017.akad. gadā.

Ar lepnumu varu teikt, ka esmu jau seškārtēja LU fonda stipendiāte, un tieši tāpēc īpaši novērtēju šī atbalsta nozīmi manā dzīvē. Atkarībā no posma studijās un dzīvē šīm stipendijām ir bijusi dažāda nozīme – sākumā tā bija nepieciešama, lai varētu pilnvērtīgi pievērsties studijām un nezaudēt savu laiku darbā, kurš neļauj apmeklēt lekcijas vai liek pavadīt stundas bezmērķīgi stāvot pie veikala letes; vēlāk stipendija jau palīdzēja realizēt iespējas doties uz konferencēm un kursiem ārzemēs, lai gūtu zināšanas, kuras tālāk izmantot arī Latvijā.

Ikviens ziedojums ir svarīgs!

Paldies ziedotājiem!

 • Lolita Kostjukova
 • MĀRTIŅŠ ĻUĻĻA cita-augstskola
 • peteris Jurčenko ppmf
 • Elina Sala kf
 • Anna Krūmiņa bf
 • DIDZIS BERENIS fmf
 • indrikis muiznieks bf
 • Vilnis Rantins fmf
 • Andra Laizāne mf
 • Zane Katrīne Kļaviņa ppmf
 • Mārtiņš Kālis df
 • Janis Bergs cita-augstskola
 • Toms Rekis kf
 • Eduards Bakis kf
 • Aija Trimdale kf
 • Ilze Elbere bf
 • Inese Romanovska mf
 • Ieva Krekovska szf
 • Igors Gu vff
 • Inga Jonāne fmf
 • Vineta Blitsone vff
 • EDGARS DAUSKANS cita-augstskola
 • Pēteris Jurčenko fmf
 • un 13 anonīmi ziedotāji
Show all donors Skatīt visus ziedotājus