Atbalsts LU Absolventu takai

Atbalsts LU Absolventu takai

Atbalsts Absolventu takai

25 306€ no 45 000€ jau saziedoti

No mecenāta ziedotajiem līdzekļiem netiek ieturēti administratīvie izdevumi LU fondam

Maksājuma veids:

Ziedojuma summa: €

Izvēlēties maksājuma veidu

LU fakultāte, kuru pārstāvat: *

Personīgā informācija

Ievadiet personas kodu, ja vēlaties saņemt nodokļu atlaidi

Ziedojuma apmērs 20€

Šobrīd tiek īstenota Latvijas Universitātes (LU) Botāniskā dārza atjaunošana, gatavojoties dārza simtgadei 2022. gadā. Sakārtojot un papildinot teritorijas infrastruktūru atbilstoši mūsdienu prasībām, dārzs būs plašai publikai pievilcīga vieta. Tostarp Botāniskajā dārzā tiks izbūvēta LU Absolventu taka.

Līdz šim ir veikta teritorijas uzkopšana, koku novērtēšana, ģeotehniskā izpēte, būvkonstrukciju sagatavošana, kā arī veikta daļa takas būvniecības, kas aptver lielāko izdevumu summu.

Plānotais rezultāts būs ainaviski labiekārtota un izbūvēta teritorija, kas iemanto neskartas dabas sajūtu un ir vieta pastaigām – Ēnu dārzs, pa kuru vijas LU Absolventu taka 150 metru garumā. Izmantojot esošo veģetāciju, tiek radīts noslēpumiem un pārsteigumiem bagāts Ēnu dārzs.

 

Ikviens ziedojums ir svarīgs!

Paldies ziedotājiem!

 • Santa Krēsliņa Cita augstskola
 • Santa Krēsliņa Cita augstskola
 • Elīna Didrihsone BF
 • Santa Kreslina Cita augstskola
 • Santa Murāne MF
 • Ilze Jermacāne VFF
 • Maksims Ivanovs DF
 • Juris Baldunciks BVEF
 • Kristīne Sikora JF
 • Andris Jeminejs Cita augstskola
 • Santa Kreslina Cita augstskola
 • Karīna JF
 • Andris Ramans Cita augstskola
 • Baiba Kaņepe MF
 • Līva Kukle HZF
 • Nils Rostoks BF
 • Toms Pāvils HZF
 • Anita Garā SZF
 • Jana Komļeva PPMF
 • Elīna Pavlovska FMOF
 • Emils Vavere FMOF
 • Eigits Dāvis Timermanis tēva Dāvīda Timermaņa piemiņai BVEF
 • Gunārs Elksnis JF
 • Kaspars Cirsis JF
 • Anna Dorondo ĶF
 • Līga Pakalna ĢZZF
 • Ritvars Jansons VFF
 • Kristaps Grundsteins TF
 • Evelīna Zilgalve HZF
 • Lauma Anta Tipāne SZF
 • Janis Kurlovics MF
 • ROBERTS BLUMBERGS JF
 • Kārlis Puķītis FMOF
 • Liene Bokmane SZF
 • Poļina Zaļizko MF
 • Irīna Rudenko HZF
 • Aleksandrs Potaičuks JF
 • Rita Indāne BVEF
 • LĪGA ZARIŅA DF
 • Edgars Butanovs FMOF
 • Māris Melbārdis VFF
 • Ita Romanauska ĶF
 • Rudīte Vesere ĢZZF
 • LU absolventu dienas ziedojums (Dažādi ziedotāji) BF
 • Antra Sprēde SZF
 • Margers Pocs BVEF
 • Daiga Spila HZF
 • Andris Feldmanis Cita augstskola
 • Vita Daukste SZF
 • Agnese Brangule ĶF
 • Pēters Brangulis BVEFĶF
 • Sandris Lācis FMOF
 • Diāna Ondža BVEF
 • Anna Skrastiņa ĶF
 • Inta Švirksta ĶF
 • Jānis Švirksts ĶF
 • Elga Berņa ĶF
 • Dace Daugaviete HZFJF
 • Rimants Žogota ĶF
 • Inese Lukšo VFF
 • Mārtiņš Brencis JF
 • Jānis Baiža FMOF
 • Baiba Niedre-Otomere BF
 • Andrējs Krūmiņš FMOF
 • Antons Pribitoks FMOF
 • Inta Zutere Cita augstskola
 • Līga Pakalna ĢZZF
 • Uldis Straujums FMOF
 • Sarmīte Brence SZF
 • Juris Pūce BVEF
 • Agrita Zālīte BF
 • estere pumpura TF
 • Pēteris Krastiņš FMOF
 • Armīns Meisters JF
 • Ginta Martinsone BVEF
 • Līna Dzene BVEF
 • Ilze Dindune BF
 • Andis Liepa BF
 • Evita Teice-Mamaja SZF
 • Edīte Kalniņa PPMF
 • Gunārs Elksnis JF
 • Laila Bekmane SZF
 • Laura Melne VFF
 • Jānis Stonis BVEF
 • Laila Kundzina VFF
 • Inese Taškova ĶF
 • Jurijs Ješkins ĢZZF
 • janis brizga ĢZZF
 • Sindija Ramlava PPMF
 • Dāvids Celmiņš SZF
 • Austra Auzina ĢZZF
 • Laura Riekstiņa HZF
 • Aija Kozlovska FMOF
 • Valdis Circenis BVEF
 • Martins Gavars VFF
 • MARIS VAINOVSKIS JF
 • Irita Bite MF
 • Uldis Kalviškis BFDF
 • Germans Ļebezovs VFF
 • Juris Borzovs DF
 • Uldis Kondratovičs BF
 • ilze france FMOF
 • ilze fance FMOF
 • Alīna Gržibovska BVEF
 • Juris Pūce BVEF
 • Guntis Rozenbergs SZF
 • JANIS SVIRKSTS ĶF
 • Janis Ikstens SZF
 • Ivars Lācis FMOF
 • Mārcis Auziņš FMOF
 • Imants Pops FMOF
 • Indra Segliņa FMOF
 • Balvis Gulbis FMOF
 • Guntis Berzins Cita augstskola
 • indrikis muiznieks BF
 • Ilze Elbere BF
 • Evija Gulbinska FMOF
 • martins kibilds JF
 • Ivars Puksts DF
 • indrikis muiznieks BF
 • Pāvels Fricbergs FMOF
 • Marika Vidina TF
 • Kristaps Ābols ĢZZF
 • Poļina Zaļizko MF
 • Zane Anaite SZF
 • indrikis muiznieks BF
 • Davis Sarguns TF
 • Anete Baltiņa SZF
 • indrikis muiznieks BF
 • Mārcis Sējējs ĶF
 • gunta pastore SZF
 • Ivo Liepa Cita augstskola
 • indrikis muiznieks BF
 • indrikis muiznieks BF
 • Sabīne Riekstiņa BVEF
 • Samanta Ose Cita augstskola
 • Lauris Liepa JF
 • Dita Pelnēna BF
 • patricija kuzmina VFF
 • patricija kuzmina VFF
 • Diāna Sloboda ĶF
 • kristine casno BVEF
 • Artūrs Mazarevičs ĶF
 • NILS ROSTOKS BF
 • NILS ROSTOKS BF
 • Viesturs Zandersons ĢZZF
 • indrikis muiznieks BF
 • Andrējs Krūmiņš FMOF
 • Artis Ozoliņš DF
 • Māris Vainovskis JF
 • ff cv Cita augstskola
 • ff cv Cita augstskola
 • Laura Kļaviņa VFF
 • estere pumpura TF
 • selvijs ozolins Cita augstskola
 • FELICITA LICITE TF
 • selvijs Ozolins Cita augstskola
 • SERGEJS SENKANS JF
 • Juris Puce JF
 • mārtiņš bičevskis JF
 • Māris Vainovskis JF
 • Girts Rungainis FMOF
 • Girts Rungainis FMOF
 • Indriks Muznieks BF
 • ilja jersovs DF
 • Ivars Lācis FMOF
 • Brigita Zutere FMOF
 • Ivars Lācis FMOF
 • Kristaps Bērziņš BF
 • Kristīne Soboļevska BF
 • Evelīna Zilgalve HZF
 • Pēteris Jurčenko FMOF
 • Voldemārs Hermanis BVEF
 • Annija Kārkliņa JF
 • Agnis Bušs BF
 • Jānis Lungevičs Cita augstskola
 • Juris Baldunčiks BVEF
 • Arta Krēsliņa SZF
 • Anna Kiršteina BF
 • Pēteris Jurčenko FMOF
 • Ilze Izabella Dindune BF
 • Inga Jonāne FMOF
 • Dagmāra Beitnere-Le Galla VFF
 • Laila VFF
 • Laila VFF
 • Pēteris Jurčenko PPMF
 • un 51 anonīms ziedotājs
Rādīt visus ziedotājusSkatīt visus ziedotājus