Atbalsts LU Absolventu takai

Atbalsts LU Absolventu takai

Atbalsts Absolventu takai

25.426€ no 45.000€ jau saziedoti

No mecenāta ziedotajiem līdzekļiem netiek ieturēti administratīvie izdevumi LU fondam

Maksājuma veids:

Ziedojuma summa: €

Izvēlēties maksājuma veidu
Personīgā informācija

Nodibinājums "Latvijas Universitātes fonds"

Reģ. Nr. 40003412490

Vaļņu iela 10-2, Rīga, Latvija, LV-1050

Ziedojuma apmērs 20,00€

Kļūda: Jums jāpiekrīt privātuma politikai.

Kļūda: Jums ir jāpiekrīt ziedojuma noteikumiem un ziedošanas atgriešanas/ atmaksas nosacījumiem.

MasterCard , Visa, Swedbank logotipi

Droši pirkumi internetā ar Mastercard, Visa un Swedank

Šobrīd tiek īstenota Latvijas Universitātes (LU) Botāniskā dārza atjaunošana, gatavojoties dārza simtgadei 2022. gadā. Sakārtojot un papildinot teritorijas infrastruktūru atbilstoši mūsdienu prasībām, dārzs būs plašai publikai pievilcīga vieta. Tostarp Botāniskajā dārzā tiks izbūvēta LU Absolventu taka.

Līdz šim ir veikta teritorijas uzkopšana, koku novērtēšana, ģeotehniskā izpēte, būvkonstrukciju sagatavošana, kā arī veikta daļa takas būvniecības, kas aptver lielāko izdevumu summu.

Plānotais rezultāts būs ainaviski labiekārtota un izbūvēta teritorija, kas iemanto neskartas dabas sajūtu un ir vieta pastaigām – Ēnu dārzs, pa kuru vijas LU Absolventu taka 150 metru garumā. Izmantojot esošo veģetāciju, tiek radīts noslēpumiem un pārsteigumiem bagāts Ēnu dārzs.

Ikviens ziedojums ir svarīgs!

Paldies ziedotājiem!

 • Aleksandra Kaniščeva ĢZZF
 • Anna Marija Fīrere ĢZZF
 • Marta Barone ĢZZF
 • Laura ĢZZF
 • Beāte Dansone
 • Evija Lisovska ĢZZF
 • Evija Lisovska
 • Dace Griķe ĢZZF
 • Rūta Zariņa ĢZZF
 • Anete Fedorovska ĢZZF
 • Anonīms Cita augstskola
 • Anonīms BF
 • Santa Krēsliņa Cita augstskola
 • Anonīms ĢZZF
 • Santa Krēsliņa Cita augstskola
 • Anonīms PPMF
 • Anonīms Cita augstskola
 • Santa Kreslina Cita augstskola
 • Santa Murāne MF
 • Anonīms SZF
 • Anonīms FMOF
 • Juris Baldunciks BVEF
 • Līva Kukle HZF
 • Nils Rostoks BF
 • Anita Garā SZF
 • Anita Garā SZF
 • Gundars Daudze MF
 • Anonīms VFF
 • Jānis Švirksts ĶF
 • Baiba Niedre-0tomere BF
 • Līga Pakalna ĢZZF
 • Gunārs Elksnis JF
 • Anonīms VFF
 • Anonīms VFF
 • Anonīms VFF
 • MARIS VAINOVSKIS JF
 • Uldis Kondratovičs BF
 • Uldis Kondratovičs BF
 • ilze france FMOF
 • Juris Pūce BVEF
 • Juris Pūce JF
 • Guntis Rozenbergs SZF
 • JANIS SVIRKSTS ĶF
 • Ivars Lācis FMOF
 • indrikis muiznieks BF
 • Ilze Elbere BF
 • indrikis muiznieks BF
 • Poļina Zaļizko MF
 • indrikis muiznieks BF
 • indrikis muiznieks BF
 • Vineta Blitsone VFF
 • Anonīms TF
 • indrikis muiznieks BF
 • patricija kuzmina VFF
 • NILS ROSTOKS BF
 • indrikis muiznieks BF
 • Andrējs Krūmiņš FMOF
 • Māris Vainovskis JF
 • ff cv Cita augstskola
 • estere pumpura TF
 • selvijs ozolins Cita augstskola
 • selvijs Ozolins Cita augstskola
 • Juris Puce JF
 • Ivars Lācis FMOF
 • Brigita Zutere FMOF
 • Ivars Lācis FMOF
 • Kristaps Bērziņš BF
 • Anonīms DF
 • Anna Andersone HZF
 • Zaiga Pūce JF
 • Agnis Bušs BF
 • Anna Kiršteina BF
 • Pēteris Jurčenko FMOF
 • Ilze Izabella Dindune BF
 • Anonīms HZF
 • Inga Jonāne FMOF
 • Anonīms PPMF
 • Anonīms Cita augstskola
 • Anonīms Cita augstskola
 • Laila Brūna VFF
 • Laila Brūna VFF
 • Pēteris Jurčenko PPMF
 • Elīna Didrihsone BF
 • Ilze Jermacāne VFF
 • Maksims Ivanovs DF
 • Kristīne Sikora JF
 • Andris Jeminejs Cita augstskola
 • Santa Kreslina Cita augstskola
 • Karīna Karīna JF
 • Andris Ramans Cita augstskola
 • Baiba Kaņepe MF
 • Toms Pāvils HZF
 • Anonīms VFF
 • Anonīms VFF
 • Andra Laizāne MF
 • Anonīms VFF
 • Anonīms VFF
 • Jana Komļeva PPMF
 • Elīna Pavlovska FMOF
 • Emils Vavere FMOF
 • Eigits Dāvis Timermanis tēva Dāvīda Timermaņa piemiņai BVEF
 • Kaspars Cirsis JF
 • Anna Dorondo ĶF
 • dfgdfg dfgdfg BVEF
 • Ritvars Jansons VFF
 • Kristaps Grundsteins TF
 • Evelīna Zilgalve HZF
 • Lauma Anta Tipāne SZF
 • Janis Kurlovics MF
 • Kārlis Puķītis FMOF
 • Anonīms PPMF
 • Liene Bokmane SZF
 • Irīna Rudenko HZF
 • Aleksandrs Potaičuks JF
 • Rita Indāne BVEF
 • Anonīms SZF
 • Anonīms JF
 • LĪGA ZARIŅA DF
 • Edgars Butanovs FMOF
 • Māris Melbārdis VFF
 • Ita Romanauska ĶF
 • Rudīte Vesere ĢZZF
 • Anonīms BF
 • Anonīms BF
 • LU absolventu dienas ziedojums (Dažādi ziedotāji) BF
 • Anonīms HZF
 • Antra Sprēde SZF
 • Margers Pocs BVEF
 • Anonīms BF
 • Daiga Spila HZF
 • Anonīms ĢZZF
 • Andris Feldmanis Cita augstskola
 • Vita Daukste SZF
 • Agnese Brangule ĶF
 • Pēters Brangulis BVEF
 • Sandris Lācis FMOF
 • Anna Skrastiņa ĶF
 • Inta Švirksta ĶF
 • Elga Berņa ĶF
 • Dace Daugaviete HZF
 • Anonīms HZF
 • Anonīms Cita augstskola
 • Anonīms PPMF
 • Rimants Žogota ĶF
 • Anonīms BVEF
 • Inese Lukšo VFF
 • Mārtiņš Brencis JF
 • Jānis Baiža FMOF
 • Baiba Niedre-Otomere BF
 • Antons Pribitoks FMOF
 • Līga Pakalna ĢZZF
 • Uldis Straujums FMOF
 • Sarmīte Brence SZF
 • Anonīms BF
 • Agrita Zālīte BF
 • Pēteris Krastiņš FMOF
 • Armīns Meisters JF
 • Ginta Martinsone BVEF
 • Līna Dzene BVEF
 • Andis Liepa BF
 • Evita Teice-Mamaja SZF
 • Edīte Kalniņa PPMF
 • Anonīms ĶF
 • Svens Lurie HZF
 • Gunārs Elksnis JF
 • Laila Bekmane SZF
 • Laura Melne VFF
 • Jānis Stonis BVEF
 • Inese Taškova ĶF
 • Jurijs Ješkins ĢZZF
 • janis brizga ĢZZF
 • Anonīms DF
 • Sindija Ramlava PPMF
 • Dāvids Celmiņš SZF
 • Austra Auzina ĢZZF
 • Laura Riekstiņa HZF
 • Aija Kozlovska FMOF
 • Valdis Circenis BVEF
 • Martins Gavars VFF
 • Irita Bite MF
 • Uldis Kalviškis BF
 • Germans Ļebezovs VFF
 • Juris Borzovs DF
 • Anonīms ĶF
 • Anonīms JF
 • Anonīms FMOF
 • ilze fance FMOF
 • Alīna Gržibovska BVEF
 • Guntis Rozenbergs SZF
 • Janis Ikstens SZF
 • Anonīms ĢZZF
 • Arturs Kalnins BVEF
 • Anonīms BF
 • Anonīms ĶF
 • Mārcis Auziņš FMOF
 • Anonīms DF
 • Anonīms MF
 • Imants Pops FMOF
 • Indra Segliņa FMOF
 • Balvis Gulbis FMOF
 • Guntis Berzins Cita augstskola
 • Anonīms ĢZZF
 • Anonīms BF
 • Evija Gulbinska FMOF
 • martins kibilds JF
 • Ivars Puksts DF
 • Anonīms ĶF
 • Pāvels Fricbergs FMOF
 • Kristaps Ābols ĢZZF
 • Anonīms Cita augstskola
 • Laila Laila DF
 • Laila Laila BVEF
 • Anonīms DF
 • Marika Vidina TF
 • Kristaps Ābols BVEF
 • Anonīms BVEF
 • Kristaps Ābols ĢZZF
 • Kristaps Ābols ĢZZF
 • Poļina Zaļizko MF
 • Zane Anaite SZF
 • sa sada BVEF
 • Anonīms VFF
 • Davis Sarguns TF
 • Anete Baltiņa SZF
 • Anonīms ĶF
 • Mārcis Sējējs ĶF
 • Anonīms ĶF
 • gunta pastore SZF
 • latdit latvi BF
 • Ivo Liepa Cita augstskola
 • Sabīne Riekstiņa BVEF
 • Anonīms Cita augstskola
 • Anonīms Cita augstskola
 • Samanta Ose Cita augstskola
 • Anonīms Cita augstskola
 • Lauris Liepa JF
 • Anonīms BF
 • Dita Pelnēna BF
 • Anonīms VFF
 • patricija kuzmina VFF
 • Diāna Sloboda ĶF
 • kristine casno BVEF
 • Artūrs Mazarevičs ĶF
 • NILS ROSTOKS BF
 • Viesturs Zandersons ĢZZF
 • Anonīms BF
 • Līva Kukle HZF
 • Zane Kļaviņa PPMF
 • Guntis Tabors BF
 • Andrējs Krūmiņš FMOF
 • Artis Ozoliņš DF
 • Laura Kļaviņa VFF
 • estere pumpura TF
 • FELICITA LICITE TF
 • Anonīms JF
 • Anonīms Cita augstskola
 • eggf fggb DF
 • Anonīms FMOF
 • SERGEJS SENKANS JF
 • Juris Pūce BVEF
 • mārtiņš bičevskis JF
 • Māris Vainovskis JF
 • Girts Rungainis FMOF
 • Indriks Muznieks BF
 • ilja jersovs DF
 • ffgg vff ĢZZF
 • Inta Zutere Cita augstskola
 • fffg ffff Cita augstskola
 • erhg drh BVEF
 • ff cv Cita augstskola
 • rderrrr wwwe DF
 • Anonīms JF
 • Kristīne Soboļevska BF
 • Evelīna Zilgalve HZF
 • Anonīms DF
 • Anonīms SZF
 • Anonīms JF
 • Kristīne Ante Cita augstskola
 • zaiga puce Cita augstskola
 • Anonīms Cita augstskola
 • Voldemārs Hermanis BVEF
 • Annija Kārkliņa JF
 • Anna Andersone HZF
 • Anonīms JF
 • Agnis Bušs BF
 • Jānis Lungevičs Cita augstskola
 • Elizabete Gorina BVEF
 • Juris Baldunčiks BVEF
 • Liga Zvejniece MF
 • Arta Krēsliņa SZF
 • Arnis Voitkans BF
 • Anonīms BF
 • Ilze Dindune BF
 • ROBERTS BLUMBERGS JF
 • Anonīms BVEF
 • Anonīms VFF
 • Bruce Wayne BVEF
 • Dagmāra Beitnere-Le Galla VFF
 • Diāna Ondža BVEF
 • Laila Kundzina VFF
 • Pēteris Jurčenko FMOF