Atbalsts Absolventu takai

Atbalsts Absolventu takai

Atbalsts Absolventu takai

25 093€ no 45 000€ jau saziedoti

No mecenāta ziedotajiem līdzekļiem netiek ieturēti administratīvie izdevumi LU fondam.

Maksājuma veids:

Jūsu izvēlētā summa: €

Izvēlēties maksājuma veidu
Personīgā informācija

Ievadiet personas kodu, ja vēlaties saņemt nodokļu atlaidi

Fakultāte: *

Ziedojuma apmērs 20€

Šobrīd tiek īstenota Latvijas Universitātes (LU) Botāniskā dārza atjaunošana, gatavojoties dārza simtgadei 2022. gadā. Sakārtojot un papildinot teritorijas infrastruktūru atbilstoši mūsdienu prasībām, dārzs būs plašai publikai pievilcīga vieta. Tostarp Botāniskajā dārzā tiks izbūvēta LU Absolventu taka.

Līdz šim ir veikta teritorijas uzkopšana, koku novērtēšana, ģeotehniskā izpēte, būvkonstrukciju sagatavošana, kā arī veikta daļa takas būvniecības, kas aptver lielāko izdevumu summu.

Plānotais rezultāts būs ainaviski labiekārtota un izbūvēta teritorija, kas iemanto neskartas dabas sajūtu un ir vieta pastaigām – Ēnu dārzs, pa kuru vijas LU Absolventu taka 150 metru garumā. Izmantojot esošo veģetāciju, tiek radīts noslēpumiem un pārsteigumiem bagāts Ēnu dārzs.

 

Ikviens ziedojums ir svarīgs!

Paldies ziedotājiem!

 • Karīna jf
 • Andris Ramans cita-augstskola
 • Baiba Kaņepe mf
 • Līva Kukle hzf
 • Nils Rostoks bf
 • Toms Pāvils hzf
 • Anita Garā szf
 • Jana Komļeva ppmf
 • Elīna Pavlovska fmf
 • Emils Vavere fmf
 • Eigits Dāvis Timermanis tēva Dāvīda Timermaņa piemiņai bvef
 • Gunārs Elksnis jf
 • Kaspars Cirsis jf
 • Anna Dorondo kf
 • Līga Pakalna gzf
 • Ritvars Jansons vff
 • Kristaps Grundsteins tf
 • Evelīna Zilgalve hzf
 • Lauma Anta Tipāne szf
 • Janis Kurlovics mf
 • ROBERTS BLUMBERGS jf
 • Kārlis Puķītis fmf
 • Liene Bokmane szf
 • Poļina Zaļizko mf
 • Irīna Rudenko hzf
 • Aleksandrs Potaičuks jf
 • Rita Indāne bvef
 • LĪGA ZARIŅA df
 • Edgars Butanovs fmf
 • Māris Melbārdis vff
 • Ita Romanauska kf
 • Rudīte Vesere gzf
 • LU absolventu dienas ziedojums (Dažādi ziedotāji) bf
 • Antra Sprēde szf
 • Margers Pocs bvef
 • Daiga Spila hzf
 • Andris Feldmanis cita-augstskola
 • Vita Daukste szf
 • Agnese Brangule kf
 • Pēters Brangulis bvefkf
 • Sandris Lācis fmf
 • Diāna Ondža bvef
 • Anna Skrastiņa kf
 • Inta Švirksta kf
 • Jānis Švirksts kf
 • Elga Berņa kf
 • Dace Daugaviete hzfjf
 • Rimants Žogota kf
 • Inese Lukšo vff
 • Mārtiņš Brencis jf
 • Jānis Baiža fmf
 • Baiba Niedre-Otomere bf
 • Andrējs Krūmiņš fmf
 • Antons Pribitoks fmf
 • Inta Zutere cita-augstskola
 • Līga Pakalna gzf
 • Uldis Straujums fmf
 • Sarmīte Brence szf
 • Juris Pūce bvef
 • Agrita Zālīte bf
 • estere pumpura tf
 • Pēteris Krastiņš fmf
 • Armīns Meisters jf
 • Ginta Martinsone bvef
 • Līna Dzene bvef
 • Ilze Dindune bf
 • Andis Liepa bf
 • Evita Teice-Mamaja szf
 • Edīte Kalniņa ppmf
 • Gunārs Elksnis jf
 • Laila Bekmane szf
 • Laura Melne vff
 • Jānis Stonis bvef
 • Laila Kundzina vff
 • Inese Taškova kf
 • Jurijs Ješkins gzf
 • janis brizga gzf
 • Sindija Ramlava ppmf
 • Dāvids Celmiņš szf
 • Austra Auzina gzf
 • Laura Riekstiņa hzf
 • Aija Kozlovska fmf
 • Valdis Circenis bvef
 • Martins Gavars vff
 • MARIS VAINOVSKIS jf
 • Irita Bite mf
 • Uldis Kalviškis bfdf
 • Germans Ļebezovs vff
 • Juris Borzovs df
 • Uldis Kondratovičs bf
 • ilze france fmf
 • ilze fance fmf
 • Alīna Gržibovska bvef
 • Juris Pūce bvef
 • Guntis Rozenbergs szf
 • JANIS SVIRKSTS kf
 • Janis Ikstens szf
 • Ivars Lācis fmf
 • Mārcis Auziņš fmf
 • Imants Pops fmf
 • Indra Segliņa fmf
 • Balvis Gulbis fmf
 • Guntis Berzins cita-augstskola
 • indrikis muiznieks bf
 • Ilze Elbere bf
 • Evija Gulbinska fmf
 • martins kibilds jf
 • Ivars Puksts df
 • indrikis muiznieks bf
 • Pāvels Fricbergs fmf
 • Marika Vidina tf
 • Kristaps Ābols gzf
 • Poļina Zaļizko mf
 • Zane Anaite szf
 • indrikis muiznieks bf
 • Davis Sarguns tf
 • Anete Baltiņa szf
 • indrikis muiznieks bf
 • Mārcis Sējējs kf
 • gunta pastore szf
 • Ivo Liepa cita-augstskola
 • indrikis muiznieks bf
 • indrikis muiznieks bf
 • Sabīne Riekstiņa bvef
 • Samanta Ose cita-augstskola
 • Lauris Liepa jf
 • Dita Pelnēna bf
 • patricija kuzmina vff
 • patricija kuzmina vff
 • Diāna Sloboda kf
 • kristine casno bvef
 • Artūrs Mazarevičs kf
 • NILS ROSTOKS bf
 • NILS ROSTOKS bf
 • Viesturs Zandersons gzf
 • indrikis muiznieks bf
 • Andrējs Krūmiņš fmf
 • Artis Ozoliņš df
 • Māris Vainovskis jf
 • ff cv cita-augstskola
 • ff cv cita-augstskola
 • Laura Kļaviņa vff
 • estere pumpura tf
 • selvijs ozolins cita-augstskola
 • FELICITA LICITE tf
 • selvijs Ozolins cita-augstskola
 • SERGEJS SENKANS jf
 • Juris Puce jf
 • mārtiņš bičevskis jf
 • Māris Vainovskis jf
 • Girts Rungainis fmf
 • Girts Rungainis fmf
 • Indriks Muznieks bf
 • ilja jersovs df
 • Ivars Lācis fmf
 • Brigita Zutere fmf
 • Ivars Lācis fmf
 • Kristaps Bērziņš bf
 • Kristīne Soboļevska bf
 • Evelīna Zilgalve hzf
 • Pēteris Jurčenko fmf
 • Voldemārs Hermanis bvef
 • Annija Kārkliņa jf
 • Agnis Bušs bf
 • Jānis Lungevičs cita-augstskola
 • Juris Baldunčiks bvef
 • Arta Krēsliņa szf
 • Anna Kiršteina bf
 • Pēteris Jurčenko fmf
 • Ilze Izabella Dindune bf
 • Inga Jonāne fmf
 • Dagmāra Beitnere-Le Galla vff
 • Laila vff
 • Laila vff
 • Pēteris Jurčenko ppmf
 • un 48 anonīmi ziedotāji
Show all donors Skatīt visus ziedotājus