Atbalsts iGEM Latvia-Riga komandai

Atbalsts iGEM Latvia-Riga komandai

10€ no 10.000€ jau saziedoti

No mecenāta ziedotajiem līdzekļiem netiek ieturēti administratīvie izdevumi LU fondam

Maksājuma veids:

Ziedojuma summa: €

Izvēlēties maksājuma veidu
Personīgā informācija

Nodibinājums "Latvijas Universitātes fonds"

Reģ. Nr. 40003412490

Vaļņu iela 10-2, Rīga, Latvija, LV-1050

Ziedojuma apmērs 1€

Kļūda: Jums jāpiekrīt privātuma politikai.

Kļūda: Jums ir jāpiekrīt ziedojuma noteikumiem un ziedošanas atgriešanas/ atmaksas nosacījumiem.

MasterCard, Visa logotipi

Droši pirkumi internetā ar Mastercard un Visa

Kopš 2022. gada Latvija tiek pārstāvēta lielākajā sintētiskās bioloģijas konkursā pasaulē – iGEM. Konkursa ietvaros jaunieši izmanto studijās gūtās zināšanas, lai rastu inovatīvus biotehnoloģiskus risinājumus sabiedrībai aktuālām problēmām. Katru gadu komandu veido motivēti studenti no vadošajām Latvijas augstskolām – Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes un sasniedz arvien labākus rezultātus. Projekta ietvaros jaunieši attīsta plaša spektra prasmes, sākot no zinātniskā darba organizēšanas, finansējuma piesaistes, projekta idejas pitčinga līdz pat mārketingam un vizuālās identitātes veidošanai. Plašā spektra dēļ komandā arī iesaistās dažādu zinātņu jomu studenti, pārstāvot gan eksaktās zinātnes, gan medicīnu, gan sociālās zinātnes u.c. Projekta ietvaros ir svarīgs ne tikai zinātniskais rezultāts, bet arī komandas devums Latvijas un pasaules sabiedrībai, tāpēc ikgadu tiek pievērsta liela uzmanība sabiedrības izglītošanai un integrācijai projekta izstrādē. Lai komanda ikgadu varētu pārstāvēt Latviju šajā konkursā, un veicinātu STEM jomu, it īpaši, sintētiskās bioloģijas attīstību Latvijā, ir nepieciešams Jūsu atbalsts.

Mecenātu atbalsts ir ļoti nozīmīgs komandas pastāvēšanai.

Paldies ikvienam par atbalstu! Ar komandas rezultātiem 2023. gadā variet iepazīties šeit un ar aktualitātēm sociālajos tīklos.

Ikviens ziedojums ir svarīgs!

Paldies ziedotājiem!

  • Anonīms