Atbalsts padziļinātai matemātikas apguvei Latvijā

Atbalsts padziļinātai matemātikas apguvei Latvijā

Atbalsts padziļinātai matemātikas apguvei Latvijā

0€ no 5 000€ jau saziedoti

No mecenāta ziedotajiem līdzekļiem netiek ieturēti administratīvie izdevumi LU fondam

Maksājuma veids:

Ziedojuma summa: €

Izvēlēties maksājuma veidu

LU fakultāte, kuru pārstāvat: *

Personīgā informācija

Ievadiet personas kodu, ja vēlaties saņemt nodokļu atlaidi

Ziedojuma apmērs 20€

Latvijas Universitātes A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) jau vairāk nekā 45 gadus koordinē plaši izvērstu un vispusīgi padziļinātu mācību darbu visas valsts mērogā, sākot jau ar jaunākajām klasēm. Ik gadu NMS rīkotajos konkursos un olimpiādes piedalās vairāk nekā 10 000 skolēnu no visas Latvijas.

Tā kā fundamentālas matemātikas zināšanas ir dabaszinātņu un informātikas sekmīgas apguves pamats, NMS darbība ir nozīmīga talantīgo jauniešu spēju attīstībā visās eksakto zinātņu jomās.

Daudzi skolēni, kas jaunākajās klasēs piedalās NMS rīkotajos neklātienes konkursos, vēlāk ar panākumiem aizstāv Latvijas godu starptautiskās sacensībās ne tikai matemātikā, bet arī fizikā, informātikā, ķīmijā un bioloģijā, kā arī kļūst par izciliem zinātniekiem.

NMS sagatavo un izdod mācību palīglīdzekļus padziļinātai matemātikas apguvei, ko pasniedz mācību gada beigās olimpiāžu un konkursu laureātiem kopā ar medaļām un diplomiem.

Ikviens ziedojums ir svarīgs!